plastikkirurgi i oslo

Utviklingen av plastikkirurgi

Kirurgi som i all hovedsak gjøre for å forme og forandre kroppsdeler form og utseende kalles blant annet for kosmetisk kirurgi, plastisk kirurgi eller også plastikk kirurgi. Ofte så sier man at plastikk kirurgi er kirurgi som forandrer personers utseende på grunn av kulturelle skjønnhetsidealer. Disse skjønnhetsidealene promoteres ofte av kjendiser, media og industrier som mote og film.

Man kan egentlig dele disse begrepene i to kategorier:

  • Plastikkirurgi er ofte brukt for å beskrive kirurgiske operasjoner som har til hensikt å forbedre fysiske misdannelser og fysiske skader.
  • Kosmetisk kirurgi er navnet som oftest brukes hvis det ikke foreligger noen underliggende medisinske årsaker til operasjonen.

Typiske kosmetiske inngrep kan være neseoperasjon eller fettsuging. Plastikkirurgi som utføres på grunnlag av medisinske årsaker er ofte for eksempel reduksjon av størrelse på bryst. Disse inngrepene blir utført på medisinsk grunnlag fordi brystenes størrelse gir personen smerter, i ryggen og nakken.

Skal man få utført enten kosmetiske inngrep eller andre typer plastikkirurgi, bør man forsikre seg at kirurgen er organisert gjennom Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (nfep).

Lang historie

Man kan spore historien til plastikkirurgi tilbake til India i middelalderen og så langt tilbake som antikkens Hellas. De var oppfinnsomme og hadde mange av ideene som brukes i dag, men ble begrenset av muligheten til effektive bedøvelsesmetoder.

plastisk-kirurgi

Det som fikk farten på utviklingen i Europa, var operasjoner som reparerte krigsskadede soldater. Første og andre verdenskrig resulterte i en stor mengde soldater med for eksempel brannskader og dette gav plastikkirurgi enda en dytt.

Tidsepoken man kan si var den som gjorde kirurgiske inngrep vanlig, var 80-og 90-tallet. I løpet av de siste 30-40 årene har det blir vanlig å fylle ut lepper, forstørre bryster, fettsuge overflødig fett og rette ut rynker.

Forbedring av utseende har alltid vært et interessefelt for mennesker

Man kan lese ut fra oldtidens papyrusruller fra Egypt at de den gang hadde inngående kunnskap om menneskers kroppsfunksjoner og kroppens anatomi. Forskere tror imidlertid ikke at det ble utført kosmetiske inngrep i stor grad på levende personer. Egypternes religiøse tro tilsier at dette ikke var i henhold til troen og derfor ikke ble utført.

Beviser viser dermed at plastikkirurgi ble utført som ansiktskirurgi på avdøde personer etter mumifisering. Prosedyren som gjøres ved en mumifisering tørker ofte ut kroppen og særlig ansiktet mister sin gjenkjennelighet. Det var viktig at døde personer ble gjenkjent i livet etter døden og spesielt faraoene måtte gjenkjennes som den kongen de var i det hinsides. I året 1213 f.Kr. gjennomgikk den mumifiserte kroppen til avdøde farao Ramses 2. avansert neseplastikk. Kirurger opererte bein og frø inn i nesen slik at den fikk sin opprinnelige karakteristiske form.

Delikate kosmetiske inngrep i oldtiden

I romertiden ble det særlig fokusert på skjønnhetsidealer som viste perfekte kropper i symmetri. Dette kan man se på alle statuer fra tiden hvor ungdom, skjønnhet og mannlighet ble holdt opp som den største perfeksjonen. Ikke bare var alles mål å ha et slikt utseende, men kroppens feil og mangler ble ofte svært synlige siden de fleste frekventerte offentlige og private bad.

kosmetiske inngrep

Nakenhet var vanlig og dermed ble lyter synligjort på en helt annen måte enn i dag. Romerne gikk så langt at avvik fra skjønnhetsidealene ble foraktet åpenlyst. Man kan lese i medisinske verk som dateres to tusen år tilbake, at romerne utførte plastikkirurgi som kun er blitt tilgjengelig for oss nylig.

Her kan man lese om jødiske menn som fikk erstattet forhuden på penisen for å kunne bli en del av det romerske samfunnet. I tillegg ser man at blant annet brystreduksjoner av overvektige menn var et inngrep og en teknikk som romerne behersket.

Intimkirurgi

Intimkirurgi er en form innen plastikkirurgi som omtales mer i media i dag enn tidligere. Det begynner å bli mer vanlig. Man kan kanskje rose sosiale media for å bringe disse typene frem i lyset. Slik man så fra romertiden så er det ikke en ny form for ønske eller et nytt inngrep. I romertiden ble jødiske menn operert for å kunne passe inn i den sosiale kulturen, og slik unngå at de skilte seg ut i offentlige bad. Det mest vanlige inngrepet som går inn under intimkirurgi er:

  • Labiaplastikk er forminskning av de indre kjønnsleppene.

Intimkirurgi

Siden intimkirurgi er ulike inngrep som gjøres på eller ved ytre genitalier, snakker man sjeldent om det hvis man har fått dette utført. I 2016 fikk 416 kvinner utført ulike inngrep innen intimkirurgi og hele 67 prosent var labiaplastikk. Årsaker til at mange forminsker de indre kjønnsleppene kan være:

  • Av rene estetiske grunner.
  • På grunn av smerter under samleie.
  • Problemer på grunn av kroniske urinveisinfeksjoner.
  • Smerter og plager ved utøvelse av aktiviteter som sykling og ridning.
  • Problemer med intimhygiene.

Fagfeltet plastikkirurgi

Innenfor fagfeltet plastikkirurgi finner man kosmetisk kirurgi som oftest får mer oppmerksomhet på grunn av økende interesse for ulike typer estetiske inngrep. To store forskjeller i Norge er

  • Plastikkirurgi blir stort sett gjort på offentlige sykehus her i Norge. Det er kirurgiske inngrep som retter feil eller misdannelse. Når noen får utført rekonstruktiv plastikkirurgi, så har man som oftest krav på sykemelding og får utgiftene dekket av myndighetene.
  • Kosmetisk kirurgi må de aller fleste betale selv og disse inngrepene utføres i all hovedsak på private klinikker rundt om i landet. Kosmetisk kirurgi regnes som et estetisk inngrep og gir sjeldent rett til sykemelding.

Fagfeltet plastikkirurgi

Kosmetiske inngrep her i Norge har økt kraftig de siste tjue årene på lik linje som i andre land som for eksempel USA. Det er derimot en enda større økning i ikke-kirurgiske inngrep, men som samtidig går under navnet kosmetiske prosedyrer. Her snakker man om blant annet laserbehandlinger for å fjerne uønsket hårvekst og injeksjoner for å behandle rynker. Botox og Restylane er de mest hyppigst brukte typene av injeksjoner som reduserer eller midlertidig fjerner rynker.

Plastikkirurgisk rekonstruksjon

Den første plastikkirurgiske rekonstruksjonen man vet om i Norge, ble utført i 1842 og var en rekonstruksjon av et øyelokk. Carl Wilhelm Boeck var legen som utførte dette inngrepet av øyelokket som var sterkt angrepet av kreft. Som selvstendig fagfelt og disiplin ble plastikkirurgi etablert allerede i 1947. De fleste sykehusene i landet har egne avdelinger, men enkelte sykehus har spesialisert seg slik Haukeland har spesialisert seg på alvorlige brannskader.

plastik kirurgi i Oslo

Kirurger innen plastik kirurgi i Oslo samarbeider og arbeider ofte tett med andre kirurger fra andre fagfelt. Det dreier seg om rekonstruktiv kirurgi hvor man har fått skader og defekter i vev. Det kan være medfødte misdannelser som ganespalte, ansiktslammelser og deformerte kroppsdeler som ører, føtter eller ytre kjønnslepper. Både god- og ondartede svulster i huden kan fjernes kirurgisk ved plastikkirurgi.

Plastikkirurgi og rekonstruksjon omhandler også felt som vanligvis sees innen kosmetisk kirurgi. Kvinner og menn kan få dekket operasjonen for å redusere bryster hvis størrelsen er årsak til fysiske plager. Dette gjelder også for de som har store ulikheter på brystenes størrelse. Andre ting kan være kroniske sår eller fjerning av mye overskuddshud etter betydelig vekttap.

Hvordan går man frem?

Har man noe man er usikker på så kan man kontakte fastlegen og få en vurdering fra denne. Videre vil man bli henvist til spesialister innen plastikkirurgi som oftest er ved det sykehuset man bor nærmest. Er det ikke noe slik tilbud i nærområdet vil man også kunne bli henvist til en privat klinikk.

Kilder: