Bedriftshelsetjenester

Bedriftshelsetjenester som arbeidsplass

Hvem jobber i bedriftshelsetjenesten og er det et alternativ til andre typer jobber? Mange har nok gått over til å arbeide for private bedriftshelsetjenester etter å ha vært ansatt i det offentlige i mange år.

Det å kunne arbeide med konkrete problemstillinger og på noen måter være som en detektiv gjør arbeidet givende for mange. I tillegg så ser de som arbeider i bedriftshelsetjenester resultater av tiltak og dette motiverer til videre prosjekter. Det vil selvfølgelig ikke alltid være enkelt og noen ganger må man gjøre endringer og ta flere runder før de positive effektene kommer til syne.

Hvorfor velge dette som arbeidsplass?

Ansatte i kommune og stat kan noen gange føle et behov for å gjøre noe annet. Det gjelder spesielt de som arbeider i helsetjenesten eller spesialhelsetjenester.

bedriftshelsetjenester-oslo

Årsakene kan være:

  • Underbemanning
  • Overbelastning
  • Sceneforandring
  • Manglende stillinger

Det kan være frigjørende å gå fra et arbeid med å jobbe med syke pasienter og personer som er kritisk syke eller lider av kroniske sykdommer, til forebygging av sykdom.

Bedriftshelsetjenester jobber mye med hvordan tilrettelegge arbeidsplasser for å nettopp forebygge sykdom. Man arbeider med mennesker både i helsevesenet og i bedriftshelsetjenester, og man må like det. Hvem tar dette jobb byttet?

  • Sykepleiere
  • Leger
  • Psykologer og behandlere
  • Helsesøstre
  • Helsefagarbeidere
  • Andre typer spesialister

Kommunikasjon

For å arbeide i bedriftshelsetjenester så bør man både like og være god på kommunikasjon. For å oppnå tillit til både ansatte i bedrifter så vel som til ledelsen så må man være flink til å kommunisere med forskjellige typer mennesker.

Dette er både for å oppnå tillit mellom partene, for å finne ut av hva som kan være mulige problem og utfordringer og for å sammen finne løsninger som lar seg sette ut i praksis.

Ansatte

Bedriftshelsetjenester er ofte inne i bildet når virksomheter skal kartlegge arbeidsforhold og ting som sykefravær og andre forhold på arbeidsplassene. Det er viktig at man oppnår god kontakt med de ansatte og klarer gjennom samtaler å finne frem til hva som fungerer og ikke fungerer i virksomheten.

Det er viktig at de som arbeider for bedriftshelsetjenester ikke oppfattes som ledelsens forlengede arm, men i stedet en uavhengig enhet som er der for alle.

Ledelsen

Man må ha alle på laget og være enige om tiltakene for at de skal virke og gi de resultatene en ønsker. Bedriftshelsetjenester må kunne vise til både økonomiske så vel som sosiale positive mulige resultater før eventuelle tiltak settes i verk.

I tillegg må man ha god innsikt i lover og reglementer slik at man har dette som mål ved at tiltak skal sørge for å opprettholde disse.

Ledelsen

Mange i ledelser ser på tiltak som har med trivsel og arbeidsmiljø som utgifter. Ved å vise til de økonomiske gevinstene en kan oppnå ved endringer og tiltak, får man alle i virksomheten med på endringene.

Det er lite nyttig hvis kun en del av virksomheten jobber mot et mål for et forbedret arbeidsmiljø. Alle ansatte uansett stilling bør involveres og være en aktiv deltaker for best mulig resultat.

Sykefravær kan endres med hjelp av tiltak

Praktiske ting i virksomheten kan være med på å øke både korttids- og langtidssykefraværet. Det kan være ting som arbeidstiden, lyssetting, støynivået og luftkvaliteten. Det er ulikt hva som kan virke på en arbeidsplass i forhold til en annen. Dette ser man for eksempel i helsevesenet i forhold til arbeidstider og valg av turnus.

I enkelte omsorgsboliger så har man valgt å arbeide langturnus. Dette gir lengre arbeidsdager, men mer langfri. For mange ansatte er dette en gunstig turnus. Andre steder og spesielt i barnevernet og i barneboliger arbeider man i såkalt «oljeturnus». Da er man på jobb i for eksempel 3 døgn for deretter å ha fullstendig fri i 7 døgn. Dette er veldig populært for de som har mulighet til å arbeide under slike omstendigheter.

Viktig at ting tilrettelegges for helsen

Ansatte som arbeider i såkalte ugunstige arbeidstider, vil kunne holde seg friske hvis både ledelsen og den ansatte følger lover og regler for arbeidet. Det som er noe av problemet er at ikke alle ting er lov, mens mye er anbefalinger. Da spiller det inn på hvor flinke ledere er i å tilrettelegge for de ulike anbefalingene.

Nattarbeid er en type arbeid og turnus som bevist fører med seg helseplager for de som arbeider på nattestid. Det anbefales blant annet at den ansatte kun skal utføre livsviktige oppgaver. Det er fremdeles dessverre veldig vanlig at ledere pålegger nattevakter oppgaver som gulvvask med mer i tillegg til pasientoppgaver.