SEO

Effektiv bruk av SEO – Basis anbefalinger

SEO er det korte ordet for søkemotoroptimalisering, og er i hovedsak retningslinjer for riktig indeksering av nettsider hos søkemotorer og for å øke trafikk og brukervennlighet på sidene.

Ved å følge disse retningslinjene vil vi få best mulig uttelling fra søkeoppslag, og i tillegg oppnå at besøkende får en bedre opplevelse som igjen kan øke omtalen for vårt nettsted.

Her følger noen basis anbefalinger fra Mementor for søkemotoroptimalisering som du kan følge for å oppnå best mulig indeksering av innholdet samt brukervennlighet.

Unike titler som korrekt representerer innhold

Ved å benytte title-tags på nettsidene våre hjelper vi søkemotorenes roboter å indeksere innholdet. For at dette skal gi best mulig effekt bør titlene være unike og reflektere innholdet på siden.

Nytten av dette oppnår vi best ved å ha title-tags på alle sider. Disse bør være korte og beskrivende. I tillegg til at dette hjelper søkemotorenes indeksering, vil det forenkle navigering på sidene våre for besøkende via katalogbrowser og adressefelt.

Man vil umiddelbart se av tittelen hva siden inneholder og navigering mellom sidene blir da mer effektiv og man finner raskere det man leter etter.

Bruk description meta-tag

Description meta-tag gir også nyttig informasjon til søkemotorene og er viktig for effektiv bruk av SEO. Denne teksten vises ofte i søketreff og bør derfor inneholde presise oppsummeringer av innhold på sidene. Besøkende som klikker seg inn på våre sider på grunn av upresis beskrivelse kan oppleve dette som negativt.

Vi kan også miste interesserte besøkende om beskrivelsen ikke inneholder det vi ønsker å formidle. Bruk også unike beskrivelser for hver side. I noen tilfeller har søkemotorene kun indeksert informasjonen herfra, og da vil dette hjelpe for at søket skal være nyttig.

Det er mange hensyn å ta for å oppnå mest mulig trafikk på våre nettsider. SEO-retningslinjer hjelper oss å forstå hvordan vi best representerer oss hos søkemotorene og hvordan vi oppnår den økte trafikken vi ønsker.