Pakkemaskin fra ITO Gruppen

Effektiviser pakkeprosessen, økt omsetning

De fleste gründere starter sine bedrifter i det små. Men i alle vellykkede bedrifter kommer dagen hvor man må vurdere hvordan man beveger seg fremover for å møte omsetningsøkning og økning i etterspørsel for produktene man produserer eller videreselger. I oppstarten baserer man seg gjerne på manuelle rutiner for at man skal kunne levere sine produkter med så mye fortjeneste som mulig mens man sakte men sikkert henter inn litt mer omsetning. Men så står man overfor dagen hvor man har solgt mer for de neste månedene enn man klarer å levere. Vanligvis så vil man da oppleve at man står overfor at både produksjon og pakking er underdimensjonert for å levere i henhold til etterspørsel.

Hva gjør man da? Når man må finne frem til løsninger for å effektivisere bedriften, bør man først og fremst finne ut hvilket ledd i prosessen man bør ta tak i først for å raskest kunne øke produksjonen, samtidig som man vurderer hvor mye man bør investere innen kort tid for å møte etterspørsel i nær fremtid. Når du oppdager at pakkeprosessen din er stedet det raskest stopper opp, så kan du kontakte ITO Gruppen for råd. ITO Gruppen kan foreslå flere løsninger som kan passe for deg. Når du skal effektivisere pakkeprosessen, kan du velge om du trenger en robotløsning, eller om du vil investere i en helautomatisk pakkemaskin umiddelbart fordi du forventer videre økt forespørsel. ITO kan tilby alt fra enkeltstående robotgripere, til komplette transportbånd som håndterer alt fra fylling av esker til plassering på og pakking av pall.

Løsninger for pakking

ITO Gruppen kan tilby løsninger til de fleste industrier for å pakke produkter. Du kan for eksempel investere i et transportanlegg med sorteringsløsning, pakkemaskin som er tilpasset din type produkter, og palleteringsmaskiner som pakker produktene på paller. Man kan velge om man ønsker å benytte en robotløsning som er effektiv, eller om man heller går for spesialtilpassede maskiner som er ekstremt effektive for å pakke ned dine produkter. Hvilken løsning du ønsker, er en vurdering i forhold til hvor stort ditt behov for produksjonsøkning er. Selv om mange vil tenke at man skal investere i det beste med en gang for å unngå at man når et tak igjen, så kan det være praktisk å vurdere for eksempel 1-3 år frem i tid i forhold til hva man forventer omsetningen er på den tiden. Om man investerer for mye, kan man risikere at man får mer utgifter enn inntekter hvis ikke omsetningsforventningen møtes.

Andre ledd i produksjonen

ITO Gruppen kan også hjelpe deg med å finne frem til løsninger som kan hjelpe deg i produksjonen. For eksempel kan ITO’s løsninger for transportanlegg og sorteringsanlegg gi deg fordeler i produksjonen og hjelpe med å få opp effektiviteten. Ved å ta for seg de forskjellige leddene i produksjonsprosessen enkeltvis, så vil man klare å oppnå økt produksjon slik at man til slutt vil være i stand til å levere i henhold til etterspørsel. Når alle leddene i produksjonsprosessen, pakkeprosessen og palleteringen fungerer optimalt i forhold til ønsket omsetningsønske, så kan man igjen levere i forhold til det markedet ønsker. Mer effektiv produksjon, betyr mer omsetning som igjen betyr mer inntekt til bedriften. Men om man venter for lenge med å tilpasse produksjonen til omsetningsøkningen, kan det hende at etterspørselen dekkes av en konkurrent. Det er derfor alltid viktig å vurdere produksjonsprosessen og pakkeprosessen i forhold til markedet.

ITO Gruppen er gjerne behjelpelige med å vurdere mulighetene for din bedrift. Ta heller kontakt litt før det haster og få råd i forhold til hvilken løsning din bedrift bør velge.